Robot phục vụ 120 cốc cà phê mỗi giờ | Tin Mới 24h news:50:5:cd9f25795a38582e035805840c23d2bc
http://www.tinmoi24.vn/robot-phuc-vu-120-coc-ca-phe-moi-gio/news-50-5-cd9f25795a38582e035805840c23d2bc

Công nghệ
Giáo dục Thời đại


GD&TĐ – Robot CafeX có thể pha nhiều loại cà phê khác nhau nhưng vẫn cần đến sự trợ giúp của con người.