Mình thấy một video nói về việc lựa chọn
bộ gõ thứ hai trong khi thiết lập một bản
Windows nào đó với sự hỗ trợ của Cortana. Cái quan trọng là mình thấy người thiết lập đã chọn bộ gõ Tiếng Việt thoe kiểu
Telex. Tuy đã chính thức ở Việt Nam rất lâu nhưng hệ điều hành Windows hiện nay không có một bộ gõ TV mà người Việt Nam có thể dùng được.
Các hệ điều hành đến sau như macOS, Symbian, Android, iOS, Windows Phone đều có bộ gõ Tiếng Việt ngon lành mà người Việt Nam có thể gõ được. Việc thiếu một bộ gõ chính chủ từ
Microsoft buộc người dùng phải cài đặt các bộ gõ từ các lập trình viên bên ngoài và chịu rất nhiều rủ ro về tính ổn định của hệ thống, an toàn thông tin…
Mong là Microsoft sớm thúc đẩy bộ gõ Telex này đến rộng rãi các hệ điều hành Windows.
https://video.fsgn2-2.fna.fbcdn.net…=98305ba36e00528d7fa307b2456e2cf6&oe=5AD6F0F0