Các cốc nhựa dùng một lần – Ảnh: GETTY IMAGES
Theo đài BBC, kể từ 4-6, mọi đồ uống nóng tại các tòa nhà chính phủ Scotland sẽ phải được phục vụ trong các cốc tách có thể tái sử dụng.
Với chính sách này, Scotland hy vọng có thể giảm bớt được khoảng 450.000 chiếc cốc dùng một lần bị vứt đi mỗi năm.
Các nhân viên làm việc trong những tòa nhà chính phủ đã được thông báo về thay đổi này cũng như những lựa chọn thay thế từ đầu tháng 5 để có thời gian thích ứng với quy định mới.
Lệnh cấm sẽ áp dụng với tất cả những đồ uống nóng được mua tại các điểm bán hàng St Andrew’s House, Saughton House, Victoria Quay, Atlantic Quay, Marine Lab và Buchanan House.
Theo đó nếu ngồi uống tại cửa hàng, đồ uống phải được phục vụ trong các tách sứ có thể tái sử dụng. Người mua được khuyến khích mang theo cốc tách của mình nếu muốn mua mang đi.
Bà Roseanna Cunningham, Bộ trưởng môi trường Scotland, cho biết: “Chính phủ Scotland quyết tâm đi đầu bằng việc nêu gương trong việc giải quyết tình trạng tràn lan rác nhựa ở các vùng nông thôn và đang gây ô nhiễm cho các đại dương của chúng ta”.
“Bằng việc loại bỏ các cốc nhựa dùng một lần ở các tòa nhà chính phủ, chúng ta sẽ ngăn chặn được khoảng 450.000 chiếc cốc như thế bị quẳng ra môi trường mỗi năm. Số cốc đó đủ để phủ hết khoảng cách từ Edinburgh tới Dundee”, bà Cunningham nói.
Cũng theo Bộ trưởng Môi trường Scotland, nước bà ủng hộ tầm nhìn của EU trong việc giảm bớt các đồ nhựa dùng một lần và đang tiếp tục xem xét thêm việc loại bỏ những loại đồ nhựa dùng một lần khác tại các tòa nhà chính phủ Scotland trong thời gian tới.