Sóc đất marmot kịch chiến giành bạn tình giữa đường | Tin Mới 24h news:50:5:77f1df6958b9f1ef5fa53fc5da184a14
http://www.tinmoi24.vn/soc-dat-marmot-kich-chien-gianh-ban-tinh-giua-duong/news-50-5-77f1df6958b9f1ef5fa53fc5da184a14

Công nghệ
Giáo dục Thời đại


GD&TĐ – Hai con sóc đất đực mải mê kịch chiến trên con đường tỉnh Cam Túc, Trung Quốc, nhằm giành quyền giao phối với sóc đất cái ở gần đó.