Nokia 8110 quá bền, làm đủ trò mà nó không thể nảo bị phá hủi được. Nắp bung ra, pin bung ra, gắn vào lại lên… Đúng là cái điện thoại ít kính, nhiều nhựa thì khó mà hư được. Tuy máy mở vẫn lên, vẫn chạy bình thường nhưng sạc không còn vào nữa.

Các hạng mục thử:

  • Rớt từ mặt bàn 80cm
  • Rớt khi nghe điện thoại 155cm
  • Rớt khi lên cầu thang
  • Vứt từ độ cao 250cm
  • Xe máy cán qua
  • Xe hơi cán qua
  • Rớt từ độ cao 500cm
  • Đập cực mạnh vào mặt bàn

Đang tải thu_do_ben_nokia_8110_Tinhte_9.jpg…
Đang tải thu_do_ben_nokia_8110_Tinhte_1.jpg…
Đang tải thu_do_ben_nokia_8110_Tinhte_2.jpg…
Đang tải thu_do_ben_nokia_8110_Tinhte_3.jpg…
Đang tải thu_do_ben_nokia_8110_Tinhte_4.jpg…
Đang tải thu_do_ben_nokia_8110_Tinhte_5.jpg…
Đang tải thu_do_ben_nokia_8110_Tinhte_6.jpg…
Đang tải thu_do_ben_nokia_8110_Tinhte_7.jpg…
Đang tải thu_do_ben_nokia_8110_Tinhte_8.jpg…
Đang tải thu_do_ben_nokia_8110_Tinhte_10.jpg…
Cám ơn Khắc tên tặng điện thoại làm bài này hihihi
Đang tải 8110.jpg…

Miếng dán da cho Nokia 8110 đã có tại Khacten.com