[Video] 8 pha hành động đỉnh cao nhất của Tom Cruise trong sự nghiệp bất khả thi của mình - Ảnh 1.

Hành động mạnh hơn lời nói, hay trong trường hợp này là chữ viết. Mà ta lại biết rằng trăm nghe thì lại không bằng một thấy. Vậy mời bạn XEM video này là sẽ hiểu rõ những pha HÀNH ĐỘNG của Tom Cruise trong Mission: Impossible – Nhiệm vụ Bất khả thi … không tưởng đến mức nào và bằng những cách gì, anh đã tự mình thực hiện được chúng. Đây được đánh giá là 8 pha hành động đỉnh cao nhất của Tom Cruise trong sự nghiệp Mission: Impossible của mình.

8 pha hành động đỉnh cao nhất của Tom Cruise trong series Nhiệm vụ Bất khả thi.