VNG đặt chỉ tiêu doanh thu 5 ngàn tỷ trong năm 2018
Theo các báo cáo đã được kiểm toán năm 2017 của VNG, doanh thu thuần đạt hơn 4.266 tỷ đồng, tăng 41% so với năm 2016 và lợi nhuận trước thuế đạt 1.158 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt hơn 938 tỷ đồng, tăng 72% so với năm 2016, nộp thuế TNDN hơn 220 tỷ đồng, cao gần gấp rưỡi so với năm 2016. Đây là mốc doanh thu, lợi nhuận cao nhất kể từ khi VNG thành lập vào năm 2004. Năm 2018, VNG đặt mục tiêu đạt doanh thu 5.006 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 549 tỷ đồng.
Đặc biệt, biên lợi nhuận của VNG rất cao, cứ mỗi đồng doanh thu thuần, VNG thu về 0,22 đồng lợi nhuận sau thuế. Đây là mức biên lợi nhuận mà rất ít doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, cung cấp dịch vụ nói chung, cũng như trong lĩnh vực nội dung số, có được.
Một điểm sáng khác trong bức tranh tài chính năm 2017 của VNG là tiền mặt vẫn “đầy kho” khi mà số dư tiền mặt tại quỹ, tiền gửi ngân hàng (chủ yếu) chiếm đến 55,9% tổng tài sản của VNG. Cuối năm 2017, VNG ghi nhận 131 tỷ đồng doanh thu tài chính, tăng 72% so với năm 2016.
Đáng chú ý, lãi lũy kế của VNG lên tới hơn 4.600 tỷ đồng, gấp hơn 13,6 lần vốn điều lệ (vốn điều lệ VNG là 337 tỷ đồng). VNG không vay nợ ngân hàng.
Bên cạnh đó, VNG cũng cho biết rằng, ngoài việc đầu tư nghiên cứu, sản xuất và phát hành sản phẩm ra thị trường quốc tế như Thái Lan, Singapore, Myanmar… Năm 2017, VNG đã ký thỏa thuận hợp tác với Nasdaq, sàn chứng khoán lớn nhất nước Mỹ với giá trị vốn hóa trên 6.800 tỷ USD. Việc tiếp tục mở rộng thị trường, theo đuổi chiến lược “Go Global” sẽ tiếp tục là trọng tâm của VNG trong những năm tiếp theo.
VNG cũng dự kiến trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc tiếp tục không chia cổ tức năm 2017 nhằm giữ lại lợi nhuận để tập trung nguồn lực đầu tư vào các sản phẩm chiến lược và đa dạng hóa hoạt động, tăng giá trị dài hạn cho doanh nghiệp và các cổ đông. Trong đó, VNG tập trung vào 4 nhóm chính là ví điện tử, phát triển sản phẩm di động, xây dựng hệ sinh thái các sản phẩm trong công ty và thương mại điện tử.
Một nội dung khác tại Đại hội đồng cổ đông năm 2018 là VNG sẽ trình cổ đông quyền mua cổ phần cho nhân viên (ESOP) lần III với tổng số cổ phần phát hành hơn 2,9 triệu cổ phần. Giá bán dự kiến 30.000 đồng/cổ phần. VNG mong muốn phát triển hơn nữa chương trình ESOP như một công cụ để thu hút, khuyến khích và giữ chân nhân viên chủ chốt. ESOP là một trong những chế đô phúc lợi gắn kết lợi ích nhân viên với các cổ đông mà VNG đã thực hiện từ năm 2011 đến nay với số cổ phiếu dành cho cán bộ, nhân viên là hơn 3,5 triệu cổ phần.
Gia Linh