VNPT dong hanh cung nganh giao duc tinh Thanh Hoa hoi nhap cuoc cach mang cong nghiep 4.0VNPT Thanh Hóa và Sở Giáo dục Đào tạo Thanh Hóa thực hiện ký kết thảo thuận hợp tác về Viễn thông – Công nghệ thông tin (VT-CNTT) giai đoạn 2018-2020, định hướng đến năm 2025

Theo đó, mục tiêu của chương trình hợp tác giai đoạn 2018-2020, định hướng đến năm 2025 bao gồm: VNPT Thanh Hóa tiếp tục vai trò tư vấn, tham gia xây dựng và cung cấp các giải pháp CNTT đáp ứng mục tiêu tin học hóa, hiện đại hóa ngành giáo dục tỉnh Thanh Hóa ; VNPT Thanh Hóa hoàn thiện và chuyển giao ứng dụng CNTT theo mô hình chính quyền điện tử áp dụng trong ngành giáo dục tỉnh Thanh Hoá phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của ngành tới các cơ sở giáo dục trực thuộc; Phối hợp triển khai có lộ trình mô hình trường học thông minh, lớp học thông minh trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá.
Cụ thể, giai đoạn 2018 – 2020, VNPT Thanh Hóa sẽ tham gia cung cấp ứng dụng CNTT mô hình chính quyền điện tử và các ứng dụng cho ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hóa. Định hướng đến 2025 sẽ hoàn thiện và triển khai trên diện rộng mô hình trường học thông minh, lớp học thông minh trên diện rộng; Phát triển và chuyển giao các ứng dụng CNTT: Phục vụ việc cải cách hành chính toàn diện các công việc nội bộ của ngành giáo dục và Đào tạo trên nền tảng các hệ thống CNTT; phù hợp với xu thế, định hướng phát triển ứng dụng công nghệ CNTT của quốc gia và của ngành.
Dành sự quan tâm đặc biệt thông qua các gói sản phẩm/dịch vụ viễn thông
Ngoài những chương trình hợp tác của VNPT Thanh Hóa, Trung tâm Kinh doanh VNPT Thanh Hóa cũng đã dành sự quan tâm đặc biệt và thiết thực cho ngành Giáo dục thông qua những sản phẩm/dịch vụ viễn thông cho toàn ngành giáo dục trong tỉnh. Sự quan tâm đặc biệt này sẽ cung cấp công cụ hỗ trợ cho ngành Giáo dục phục vụ Dạy-học bằng sản phẩm/gói sản phẩm với giá ưu đãi nhất….
Trong tháng 6 vừa qua, với quyết tâm đưa ứng dụng CNTT vào trong công tác quản lý, giảng dạy đồng thời thực hiện chủ trương cập nhật cơ sở dữ liệu của ngành Giáo dục, Trung tâm Kinh doanh VNPT Thanh Hóa đã phối hợp với các Phòng Giáo dục trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa tổ chức Hội nghị tập huấn cập nhật dữ liệu giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông tại địa chỉ csdl.moet.gov.vn.

VNPT dong hanh cung nganh giao duc tinh Thanh Hoa hoi nhap cuoc cach mang cong nghiep 4.0Một buổi tập huấn cập nhật dữ liệu được Trung tâm Kinh doanh VNPT Thanh Hóa tổ chức

Việc hỗ trợ ngành giáo dục Thanh Hóa trong ứng dụng CNTT lần này chính là hành động cụ thể nhất nhằm thực hiện thỏa thuận hợp tác về Viễn thông – Công nghệ thông tin giai đoạn 2018-2020, định hướng đến năm 2025 vừa mới được ký kết chưa đầy 1 tháng trước đó.
Thông qua những hoạt động này, VNPT nói chung và VNPT tại Thanh Hóa nói riêng mong muốn được đồng hành cùng ngành Giáo dục Thanh Hóa trong việc ứng dụng CNTT, nâng cao chất lượng dạy và học ở địa phương và cũng qua đó thực hiện mục đích chung là xây dựng một nền giáo dục tiên tiến, có đủ khả năng hội nhập vào thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0.
Lê Hường .

VietBao.vn