Hợp tác này nhằm triển khai và thực hiện một số nội dung trong Đề án xây dựng thành phố thông minh tại Đà Nẵng, Kiến trúc tổng thể thành phố thông minh tại Đà Nẵng và các chương trình, đề án của Thành phố Đà Nẵng có liên quan về xây dựng thành phố thông minh; góp phần nâng cao chất lượng đời sống cho người dân, phát triển kinh tế và quản lý đô thị bền vững.
Theo biên bản hợp tác, Tập đoàn VNPT tiếp tục duy trì và triển khai hệ thống, dịch vụ Viễn thông – CNTT đã triển khai trong giai đoạn 1 (2014 – 2018 ), đặc biệt các dịch vụ phục vụ chỉ đạo, điều hành của Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố; đặc biệt là trong ứng cứu sự cố, giảm nhẹ thiên tai, các tình huống khẩn cấp.
Bên cạnh đó, Tập đoàn VNPT hỗ trợ UBND Thành phố Đà Nẵng sử dụng chung hạ tầng cống bể ngầm hiện có để triển khai các hệ thống thông tin, phục vụ xây dựng thành phố thông minh.
Bố trí nguồn lực cùng UBND thành phố nghiên cứu, triển khai các ứng dụng/hệ thống thông minh trong lĩnh vực: giao thông, an ninh công cộng, du lịch, tài nguyên và môi trường, nông nghiệp,… không trùng lắp với các nội dung, chương trình, dự án UBND thành phố Đà Nẵng đã và đang triển khai.

Ông Huỳnh Quang Liêm, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn VNPT (ảnh phải) và ông Đặng Việt Dũng, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Đà Nẵng (ảnh trái) ký kết biên bản hợp tác xây dựng Đà Nẵng thành thành phố thông minh.

Phát biểu tại lễ ký kết, ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND Thành phố Đà Nẵng cho rằng: “Trong thời gian qua, Thành phố Đà Nẵng đã xây dựng, thí điểm thành công một số ứng dụng, hệ thống thông minh như: Hệ thống điều khiển và giám sát giao thông thông minh; Hệ thống quan trắc môi trường và nguồn nước; hệ thống giám sát an ninh trật tự bằng camera thông minh; hình thành các cơ sở dữ liệu nền như: CSDL cán bộ, công chức, CSDL dân cư, nhân hộ khẩu, CSDL doanh nghiệp, CSDL đất đai, CSDL học sinh, giáo viên, ứng dụng y tế điện tử, hồ sơ y tế hay mã ID bệnh nhân tại quận Liên Chiểu, tra cứu hành trình xe bus (AppBus), Cổng góp ý,…Trên cơ sở thành công của triển khai Chính quyền điện tử, thành công trong thí điểm các ứng dụng thông minh trong thời gian qua, Thành phố Đà Nẵng quyết định triển khai xây dựng thành phố thông minh”.
UBND thành phố Đà Nẵng đã ký kết hợp tác với Tập đoàn Viettel, Công ty Cổ phần FPT, Ngân hàng VietinBank, Tổng Công ty Bưu chính Việt Nam để triển khai xây dựng Thành phố thông minh, ông Thơ cho biết thêm.
Hôm nay, UBND Thành phố Đà Nẵng cùng Tập đoàn VNPT ký kết biên bản thống nhất triển khai xây dựng Thành phố thông minh giai đoạn 2018-2020 là bước triển khai mức cao hợn, tập trung vào các ứng dụng thông minh của Biên bản hợp tác về công nghệ thông tin và truyền thông giai đoạn 2014-2020 đã ký kết năm 2014.
“Tôi tin tưởng với bề dày phát triển, kinh nghiệm đã có và sự quan đặc biệt quan tâm của Lãnh đạo Tập đoàn VNPT đến thành phố Đà Nẵng; việc hợp tác giữa UBND thành phố Đà Nẵng và Tập đoàn VNPT sẽ có kết quả tích cực”, ông Thơ nhấn mạnh.
Tuy nhiên, ông Thơ cũng lưu ý rằng việc xây dựng thành phố thông minh phải có cách làm thông minh nhằm sử dụng hiệu quả hạ tầng, thiết bị đã đầu tư. Vì vậy, ông Thơ đề nghị Tập đoàn VNPT hỗ trợ Thành phố Đà Nẵng xây dựng lộ trình, bước đi phù hợp để có thể tăng tốc phát triển nhanh nhưng đảm bảo tính hiệu quả trong tiến trình xây dựng Đà Nẵng trở thành thành phố thông minh.