Website trường đại học phải áp dụng giải pháp hỗ trợ truy cập từ thiết bị di động
Một trong những yêu cầu về công nghệ, tiêu chuẩn kỹ thuật với trang thông tin điện tử của cơ sở giáo dục đại học là phải có giải pháp kỹ thuật hỗ trợ người dùng truy cập trang thông tin điện tử từ các thiết bị di động (Ảnh minh họa. Nguồn: Internet)

Bộ GD&ĐT vừa ban hành Thông tư 15 quy định quy định về tổ chức hoạt động, sử dụng thư điện tử, trang thông tin điện tử (TTĐT) hoặc cổng TTĐT (gọi chung là trang TTĐT) của các cơ sở giáo dục đại học, các trường cao đẳng sư phạm.
Có hiệu lực thi hành từ ngày 11/9/2018, Thông tư 15 của Bộ GD&ĐT áp dụng đối với các đại học, học viện, các trường đại học, các trường cao đẳng sư phạm và các viện nghiên cứu khoa học được giao nhiệm vụ đào tạo trình độ tiến sĩ (gọi chung là cơ sở giáo dục đại học).
Thông tư này thay thế Thông tư 07/2010/TT-BGDĐT ngày 1/3/2010 của Bộ GD&ĐT quy định về tổ chức hoạt động, sử dụng thư điện tử và trang thông tin điện tử của các cơ sở giáo dục đại học.
Thông tư 15 quy định, vệc thiết kế, xây dựng thư điện tử và trang TTĐT phải tuân thủ các tiêu chuẩn kỹ thuật về ứng dụng CNTT quy định tại Thông tư 39/2017/TT-BTTTT ngày 15/12/2017 của Bộ TT&TT ban hành danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật về ứng dụng CNTT trong cơ quan nhà nước; và phải sử dụng tên miền quốc gia Việt Nam “.vn” cấp 2 (tên miền riêng).
Hệ thống thư điện tử, trang TTĐT của cơ sở giáo dục đại học được thiết lập theo một trong các phương thức: tự đầu tư thiết lập hệ thống; thuê dịch vụ CNTT hoặc sử dụng dịch vụ miễn phí.
Việc quản lý thư điện tử và trang TTĐT tại các cơ sở giáo dục đại học đảm bảo các nội dung như: có quy chế quản lý, vận hành, sử dụng thư điện tử và trang TTĐT; có giải pháp kỹ thuật duy trì hoạt động liên tục, ổn định, an toàn thông tin cho hệ thống thư điện tử và trang TTĐT; có kế hoạch nâng cấp, bảo trì thường xuyên đáp ứng yêu cầu của thực tế và lấy người sử dụng làm trung tâm.

Việc đầu tư xây dựng và bố trí nhân lực quản lý, vận hành hệ thống thư điện tử và trang TTĐT do cơ sở giáo dục đại học thực hiện. Kinh phí triển khai, vận hành hệ thống thư điện tử và trang TTĐT được cân đối trong dự toán chi của cơ sở giáo dục đại học.
Cũng theo Thông tư 15, cơ sở giáo dục đại học có trách nhiệm cung cấp miễn phí thư điện tử tên miền riêng (gồm địa chỉ và không gian lưu trữ) cho các đơn vị trực thuộc, cán bộ quản lý, giảng viên; khuyến khích cung cấp thư điện tử cho nghiên cứu sinh, học viên cao học, sinh viên phục vụ công tác quản lý, điều hành và giao dịch trên môi trường mạng.
Quy chế quản lý, vận hành, sử dụng thư điện tử của cơ sở giáo dục đại học bao gồm tối thiểu các quy định về cung cấp, quản trị thư điện tử; về nội dung thông tin gửi, nhận qua thư điện tử; và quy định trách nhiệm của các đơn vị, cá nhân khi sử dụng thư điện tử. Việc quản lý, quản trị, vận hành hệ thống thư điện tử tại cơ sở giáo dục đại học được giao cho một đơn vị thực hiện.
Đối với trang TTĐT của các cơ sở giáo dục đại học, Thông tư 15 quy định rõ, thông tin cung cấp trên trang TTĐT của cơ sở giáo dục đại học phải đúng với quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và có giá trị pháp lý; phải tuân thủ các quy định của pháp luật về an toàn, an ninh mạng, bảo vệ bí mật nhà nước, báo chí, sở hữu trí tuệ và quản lý thông tin trên Internet. Việc đăng tải, trích dẫn, sử dụng lại thông tin trên trang TTĐT của cơ sở giáo dục đại học phải ghi rõ thông tin về tác giả, nguồn của thông tin.
Đáng chú ý, Thông tư mới của Bộ GD&ĐT quy định, trang TTĐT của cơ sở giáo dục đại học áp dụng các công nghệ, tiêu chuẩn, giải pháp kỹ thuật gồm: bộ mã ký tự chữ tiếng Việt Unicode theo tiêu chuẩn TCVN 6909:2001 trong việc lưu trữ dữ liệu và trao đổi thông tin trên trang TTĐT; giải pháp kỹ thuật hỗ trợ người dùng truy cập trang TTĐT từ các thiết bị di động; giải pháp hỗ trợ người khuyết tật truy cập thông tin theo quy định; giải pháp cung cấp công cụ tìm kiếm toàn văn; giải pháp cho phép chia sẻ nội dung RSS; và chuẩn Dublin Core về dữ liệu đặc tả.
Trong đó, RSS (Really Simple Syndication) là một chuẩn định dạng nhằm mục đích chia sẻ nội dung trên mạng máy tính. Chuẩn Dublin Core về dữ liệu đặc tả là một tập gồm 15 yếu tố dữ liệu đặc tả cơ bản được sử dụng để mô tả tài nguyên.
Bên cạnh đó, Thông tư 15 của Bộ GD&ĐT cũng quy định về những thông tin được cung cấp, cập nhật và đăng tải công khai trên trang TTĐT của các cơ sở giáo dục đại học như thông tin chung về tổ chức, hành chính; thông tin công khai đối với cơ sở giáo dục; thông tin về tuyển sinh trình độ đại học, cao đẳng sư phạm; thông tin kiểm định chất lượng giáo dục và cấp văn bằng, chứng chỉ…