Sau đây là 10 biến thể của tiêm kích Su-22:
1. Su-22 

Su-22 - phiên bản sửa đổi của Su-17M2. Từ mô hình cơ bản là động cơ R-29B-300. Su-22 được bay lên không trung lần đầu tiên vào tháng 01.1975; đưa vào sản xuất chính thức từ 1976-1980.
Su-22 – phiên bản sửa đổi của Su-17M2. Từ mô hình cơ bản là động cơ R-29B-300. Su-22 được bay lên không trung lần đầu tiên vào tháng 1.1975; đưa vào sản xuất chính thức từ 1976-1980.

2. Su-22M 

Su-22M - phiên bản xuất khẩu của Su-17M3, ngược lại, được trang bị động cơ R-29BS-300 và đưa vào sản xuất từ 1977-1981. Những khác hàng chính sử dụng Su-22M, bao gồm Iraq, Afghanistan, Peru, Libya, Yemen và Syria. - Ảnh: topwar.ru
Su-22M – phiên bản xuất khẩu của Su-17M3, ngược lại, được trang bị động cơ R-29BS-300 và đưa vào sản xuất từ 1977-1981. Những khách hàng chính sử dụng Su-22M, bao gồm Iraq, Afghanistan, Peru, Libya, Yemen và Syria. Ảnh: topwar.ru

3. Su-22M3 

Su-22M3 - phiên bản sửa đổi của Su-22M, trong đó, có đầy đủ các hệ thống điều khiển điện tử như SU-17M3; được sản xuất từ 1981-1982 và bán cho Hungary 12 chiếc. - Ảnh: topwar.ru
Su-22M3 – phiên bản sửa đổi của Su-22M, trong đó, có đầy đủ các hệ thống điều khiển điện tử như SU-17M3; được sản xuất từ 1981-1982 và bán cho Hungary 12 chiếc. Ảnh: topwar.ru

4. Su-22M3R 

Su-22M3R - phiên bản trinh sát, được chế tạo dựa trên nền tảng Su-22M3. - Ảnh: topwar.ru
Su-22M3R – phiên bản trinh sát, được chế tạo dựa trên nền tảng Su-22M3. Ảnh: topwar.ru

5. Su-22M4 

Su-22M4 - phiên bản sửa đổi của Su-17M4; có chứa động cơ AL-21F-3 và được sản xuất từ 1984-1990. - Ảnh: topwar.ru
Su-22M4 – phiên bản sửa đổi của Su-17M4; có chứa động cơ AL-21F-3 và được sản xuất từ 1984-1990. Ảnh: topwar.ru

6. Su-22R 

Su-22R - phiên bản trinh sát, được thiết kế trên cơ sở Su-22. - Ảnh: topwar.ru
Su-22R – phiên bản trinh sát, được thiết kế trên cơ sở Su-22. Ảnh: topwar.ru

7. Su-22M4R 

Su-22M4R - phiên bản trinh sát của Su-22M4. - Ảnh: topwar.ru
Su-22M4R – phiên bản trinh sát của Su-22M4. – Ảnh: topwar.ru

8. Su-22UM 

Su-22UM - phiên bản máy bay huấn luyện; thực hiện chuyến bay đầu tiên vào cuối năm 1979 và được sản xuất từ 1979-1982. - Ảnh: topwar.ru
Su-22UM – phiên bản máy bay huấn luyện; thực hiện chuyến bay đầu tiên vào cuối năm 1979 và được sản xuất từ 1979-1982. Ảnh: topwar.ru

9. Su-22UM3 

Su-22UM3 - phiên bản máy bay huấn luyện, tương tự như Su-22UM, được xuất khẩu ra nước ngoài. Tổng cộng, Nga đã sản xuất 4 chiếc cho Hungary trong giai đoạn 1981-1982. - Ảnh: topwar.ru
Su-22UM3 – phiên bản máy bay huấn luyện, tương tự như Su-22UM, được xuất khẩu ra nước ngoài. Tổng cộng, Nga đã sản xuất 4 chiếc cho Hungary trong giai đoạn 1981-1982. Ảnh: topwar.ru

10. Su-22UM3K 

Su-22UM3K là chiếc Su-22UM tiên tiến, được trang bị động cơ AL-21F-3 và được sản xuất từ năm 1983-1985. - Ảnh: topwar.ru
Su-22UM3K là chiếc Su-22UM tiên tiến, được trang bị động cơ AL-21F-3 và được sản xuất từ năm 1983-1985. Ảnh: topwar.ru