10 điều thú vị về Mercedes-Benz: trùm phát xít Hitler là một trong những khách hàng đầu tiên | Tin Mới 24h news:39:8:6fb739531b384b7edacc82bf9e2bb849
http://www.tinmoi24.vn/10-dieu-thu-vi-ve-mercedes-benz-trum-phat-xit-hitler-la-mot-trong-nhung-khach-hang-dau-tien/news-39-8-6fb739531b384b7edacc82bf9e2bb849

Công nghệ
ICTNews

Ít ai biết rằng, trùm phát xít Đức Hitler lại là một trong những khách hàng đầu tiên của Mercedes-Benz.