Theo
TechCrunch, cửa hàng ứng dụng mới của Amazon có tên gọi Marketplace Appstore tích hợp các ứng dụng được thực hiện bằng dịch vụ web Marketplace Web Service (MWS) của Amazon và các nhà phát triển của bên thứ ba đã được công ty cấp phép.

MWS là một dịch vụ web tích hợp cho phép người bán chia sẻ dữ liệu về tồn kho, các đơn đặt hàng và hậu cần với Amazon để có thể tự động hóa nhiều công việc. Nó cũng cho phép người bán xây dựng các ứng dụng cho tài khoản của họ và những người bán khác.

Người phát ngôn của Amazon cho biết việc mở cửa hàng ứng dụng Marketplace Appstore để giúp doanh nghiệp dễ dàng khám phá các ứng dụng này, tối ưu hóa hoạt động kinh doanh của họ và cuối cùng tạo trải nghiệm tốt hơn cho khách hàng. Amazon hiện có hơn hai triệu người bán hàng, trong đó có khoảng hơn một triệu là các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Mỹ.

Marketplace Appstore miễn phí cho các nhà phát triển tham gia sử dụng, nhưng hiện tại họ cần gửi ít nhất một ứng dụng cho Amazon để hãng kiểm tra và đánh giá.