Amazon tại Ấn Độ
Reuters cho biết ban hội thẩm về chính sách đám mây của chính phủ Ấn Độ muốn dữ liệu được tạo ra từ người dùng Ấn Độ được lưu trữ trên máy chủ đặt trong nước. Theo Engadget, việc này giúp các cơ quan chính phủ và thực thi pháp luật dễ dàng truy cập dữ liệu cần thiết cho việc điều tra.
Kris Gopalakrishnan, trưởng ban hội thẩm cho biết có kế hoạch gửi kiến nghị này lên Bộ Điện tử và CNTT Ấn Độ trong khoảng cuối tháng 8 đến 15/9 năm nay.
Tương tự Trung Quốc hay trước đó là Nga, chính sách mới của Ấn Độ cũng làm dấy lên mối lo lắng về mặt đạo đức. Các công ty phụ thuộc vào đám mây như Amazon, Apple, Microsoft… sẽ phải tốn chi phí mở máy chủ tại Ấn Độ, các cơ quan chức năng cũng có thể theo dõi hoặc thu thập thông tin nhạy cảm của người dùng dễ dàng hơn.
Các dịch vụ mã hóa dữ liệu, đặc biệt là nhắn tin cũng có thể bị áp lực khi phải lưu trữ tin nhắn trong nước. Chính phủ có thể yêu cầu họ giải mã dữ liệu để phục vụ điều tra, khiến các công ty khó xử khi phải lựa chọn giữa việc bảo vệ dữ liệu người dùng hoặc từ bỏ một trong những thị trường lớn nhất thế giới.
Phúc Thịnh