Ảnh minh họa. (Nguồn: ccn.com)
Lệnh cấm mới mở rộng cho tất cả các nền tảng của Apple.
Trước đó, vào tháng 3, Apple đã xóa ứng dụng Calendar 2 khỏi Mac App Store sau khi ứng dụng này bắt đầu khai thác tiền điện tử trên thiết bị của mọi người để đổi lấy các tính năng cao cấp.
Đó là động thái đầu tiên của Apple đối với các ứng dụng khai thác tiền điện tử.
Trước đây, Apple chưa bao giờ làm bất cứ điều gì tương tự. Vào thời điểm đó, nhà phát triển của Calendar 2 cho biết Apple đã xóa ứng dụng vì đã vi phạm hướng dẫn App Store: “Ứng dụng không được tiêu hao pin nhanh, tạo ra nhiệt quá mức hoặc gây quá tải không cần thiết cho tài nguyên thiết bị.”
Bây giờ, Apple cuối cùng đã đưa quan điểm rõ ràng về tiền điện tử trong các nguyên tắc áp dụng cho iOS, macOS, watchOS, và các ứng dụng tvOS.
Quan điểm được thể hiện dưới 5 quy tắc. Thứ nhất, Apple sẽ cho phép các ứng dụng ví tiền ảo, miễn là chúng được cung cấp bởi các nhà phát triển đã đăng ký dưới dạng tổ chức. Thứ hai, các ứng dụng khai thác tiền điện tử duy nhất được phép là những ứng dụng khai thác bên ngoài thiết bị, như khai thác dựa trên điện toán đám mây. Thứ ba, ứng dụng có thể giúp người dùng thực hiện thanh toán, giao dịch hoặc nhận tiền điện tử trên một trao đổi được chấp thuận, nhưng các ứng dụng này phải từ chính các trao đổi.
Tương tự như vậy, các ứng dụng tham gia vào các dịch vụ tiền ảo ban đầu, giao dịch bitcoin tương lai hoặc giao dịch chứng khoán tiền điện tử khác cần phải từ ngân hàng, công ty hoặc các tổ chức tài chính được chấp thuận khác. Và đặc biệt các tổ chức này phải hợp pháp.
Các ứng dụng tiền điện tử không thể cung cấp cho người dùng tiền ảo cho các tác vụ như tải xuống các ứng dụng khác, khiến người dùng khác tải xuống ứng dụng hoặc tăng cường hoạt động truyền thông xã hội.
Mặc dù quy tắc của Apple áp dụng cho tất cả các ứng dụng trong App Store, các máy Mac và iPhone đã bẻ khóa sẽ vẫn có thể khai thác tiền điện tử bên ngoài hàng rào kỹ thuật của Apple. Tuy nhiên, nếu không có GPU chắc chắn, việc khai thác trên các thiết bị của Apple chắc chắn không hiệu quả.
Theo Vietnamplus