Theo
TheVerge, số tiền mà khách hàng nhận được sẽ là khoản tín dụng 50 USD, miễn là chúng được thực hiện tại các địa điểm dịch vụ mà Apple ủy quyền. Đó không phải là khoản hoàn lại đầy đủ nhưng đảm bảo cùng mức giá giảm mà Apple áp dụng cho chương trình thay thế pin mà hãng đưa ra đến cuối năm nay.

Khoản tín dụng này sẽ được chuyển thành tiền điện tử hoặc tín dụng trên thẻ tín dụng mà khách hàng sử dụng để thanh toán cho pin. Khách hàng có thể phải cung cấp bằng chứng mua hàng. Apple cho biết họ sẽ liên hệ với khách hàng đủ điều kiện thông qua email từ ngày 23.5 đến 27.7 kèm hướng dẫn về cách thức tiến hành.

Việc hoàn tiền này là một phần trong nội dung bức thư mà Apple gửi đến các thượng nghị sĩ Mỹ vào tháng 2, nơi công ty đề cập đến việc giải quyết hậu quả do hành động tự ý làm giảm hiệu suất iPhone sử dụng pin suy thoái được phát hiện vào cuối năm ngoái.

Trong giải thích của mình, Apple cho biết việc thực hiện của hãng nhằm ngăn chặn điện thoại với pin suy thoái đột ngột tắt trong quá trình sử dụng, nhưng hãng lại không thông báo công khai đến người dùng về điều này. Kết quả là Bộ Tư pháp Mỹ đã vào cuộc điều tra, và Apple cuối cùng đã ra quyết định giảm 50 USD lệ phí thay thế pin, từ 79 USD xuống còn 29 USD trong vòng một năm (kết thúc vào ngày 31.12 năm nay).