Theo
TheVerge, trước đây Facebook yêu cầu số điện thoại để kích hoạt xác thực hai yếu tố (2FA), nhưng giờ đây công ty đã chấp nhận thêm các ứng dụng như Duo Security và Google Authenticator. Công ty cũng cho biết quy trình thiết lập đã được tinh chỉnh, dẫn đến trải nghiệm đơn giản hơn, được hướng dẫn khi bật 2FA.

Bản cập nhật mới xuất hiện một vài tháng sau khi Facebook thừa nhận lỗi trong hệ thống 2FA của hãng khiến các thông báo SMS không liên quan đến bảo mật được gửi tới điện thoại của người dùng. Facebook sử dụng số tự động 362-65 làm số xác thực hai yếu tố của công ty, và con số đó cũng làm tăng số lượng người gửi thông báo qua SMS mà không có sự đồng ý của họ. Các tin nhắn trả lời sẽ được gửi lên hồ sơ Facebook của người dùng.

Sử dụng các ứng dụng xác thực thay vì một số điện thoại được đánh giá là một tùy chọn an toàn hơn. Tin nhắn SMS đã trở thành trung tâm của nhiều cuộc tấn công 2FA, bao gồm cả sự cố gần đây khiến tài khoản Telegram bị xâm phạm ở Iran.

Để thiết lập xác thực hai yếu tố trên hồ sơ Facebook, hãy truy cập trang Cài đặt, sau đó nhấp vào Security and Login. Tại đây, điều hướng đến phần có nội dung “Use two-factor authentication” và chọn xem bạn muốn sử dụng số điện thoại hoặc ứng dụng xác thực để thêm lớp bảo mật bổ sung.