So sánh kích thước của con người với vũ trụ | Tin Mới 24h news:50:5:b3c4df6f2e21f1625dfd87b7ae397d83
https://tinmoi24.vn/so-sanh-kich-thuoc-cua-con-nguoi-voi-vu-tru/news-50-5-b3c4df6f2e21f1625dfd87b7ae397d83

Công nghệ
Giáo dục Thời đại

GD&TĐ – Chiều cao trung bình của con người chưa đến hai mét trong khi đường kính Trái Đất là hơn 12.700 km.