Một máy phát điện chạy diesel tại Ấn Độ. (Ảnh: YouTube)

Đó chính là phát minh thiết bị thu khí thải từ máy phát điện chạy bằng dầu diesel để biến thành mực. Thiết bị được gắn vào máy phát điện, thu đến 90% các hạt nhọ từ khí thải diesel. Vật liệu này sau đó có thể được bán cho các nhà sản xuất mực.

Công ty Chakr Innovation đã lắp đặt 53 thiết bị cho các công ty của Chính phủ, thu được 11 triệu Rupee (khoảng 163.000 USD) trong năm đầu tiên. Công ty cũng đã bán được hơn 500kg nhọ được dùng để tạo ra hơn 20 lít mực.
Ấn Độ được xem là quốc gia có nhiều thành phố ô nhiễm nhất thế giới. Tình trạng ô nhiễm càng nghiêm trọng khi trong mùa hè, các máy phát điện chạy dầu diesel hoạt động liên tục để giảm thiểu tình trạng thiếu điện.