Hội nghị được tổ chức với mục tiêu phổ biến các nội dung tiêu chí, quy trình công nhận chứng chỉ CNTT của các tổ chức nước ngoài sử dụng ở Việt Nam theo quy định của Thông tư 44/2017/TT-BTTTT và các quy định về chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT theo Thông tư 03/2014 của Bộ TTTT.
Các nội dung được trao đổi trong khuôn khổ hội nghị như: Chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT và triển khai áp dụng; công nhận chứng chỉ đáp ứng chuẩn CNTT; bài thi tin học quốc tế và ứng dụng chứng chỉ CNTT quốc tế,…
Khai mạc buổi tập huấn, Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Minh Hồng cho biết: Trong tiến trình phát triển kinh tế – xã hội thì nhân lực luôn đóng vai trò quan trọng và mang tính chất quyết định. Trong lĩnh vực CNTT, Chính phủ cũng ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật và nhiều đề án nhằm phát triển nguồn nhân lực CNTT.

Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Minh Hồng

Theo Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng, trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 thì yếu tố then chốt, có tính quyết định không phải máy móc mà chính là con người. Do đó, phát triển nguồn nhân lực CNTT là ưu tiên hàng đầu hiện nay. Thêm đó cũng không ngừng đòi hỏi phải nâng cao chất lượng đào tạo, đảm bảo chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng được yêu cầu của xã hội, có kiến thức, kỹ năng hướng tới tiêu chuẩn quốc tế.

Thời gian qua, Bộ TT&TT đã ban hành nhiều văn bản quy định về chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT và chuẩn kỹ năng nhân lực CNTT chuyên nghiệp nhằm triển khai chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT tại các trường Đại học, các cơ sở giáo dục và đào tạo.
Đến nay, chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT đã được triển khai tại một số các trung tâm ngoại ngữ – tin học, về cơ bản đáp ứng được một phần nhu cầu của xã hội, đặc biệt trong thi tuyển nâng ngạch công chức, viên chức vào làm việc trong các cơ quan nhà nước.
Cuối năm 2017, Bộ TT&TT đã ban hành Thông tư 44/2017/TT-BTTTT quy định về việc công nhận chứng chỉ CNTT của tổ chức nước ngoài sử dụng ở Việt Nam đáp ứng chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT. Đây là cơ sở để Bộ TT&TT ban hành văn bản công nhận và công bố các chứng chỉ CNTT của tổ chức nước ngoài sử dụng ở Việt Nam đáp ứng chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT. Qua đó, người lao động xác định được những chứng chỉ nào đáp ứng chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT phù hợp với nhu cầu của mình.
“Đối với các cá nhân đã có các chứng chỉ của các tổ chức quốc tế được công nhận đáp ứng chuẩn sẽ không phải sát hạch lại, tránh lãng phí nguồn lực xã hội; giúp các đơn vị tuyển dụng lao động xác định được những chứng chỉ và tổ chức cấp chứng chỉ đáp ứng chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT phù hợp khi tuyển dụng, sử dụng lao động. Việc công nhận các chứng chỉ quốc tế cũng góp phần nâng cao năng lực sử dụng CNTT của người Việt Nam theo các tiêu chuẩn quốc tế”, Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng chia sẻ.