Chỗ nằm của tinh tinh sạch hơn giường ngủ con người | Tin Mới 24h news:50:5:2aacc6df3f8cd0d767e3d9ba433c7204
http://www.tinmoi24.vn/cho-nam-cua-tinh-tinh-sach-hon-giuong-ngu-con-nguoi/news-50-5-2aacc6df3f8cd0d767e3d9ba433c7204

Công nghệ
Giáo dục Thời đại


GD&TĐ – Lượng vi khuẩn tìm thấy ở chỗ nằm của tinh tinh chỉ ở mức 3,5%, thấp hơn 10 lần so với ở giường ngủ của con người.