Cơ chế đông máu giúp cầm máu ở người | Tin Mới 24h news:50:5:bdc79804a95d87d82d7280fdf65e6beb
http://www.tinmoi24.vn/co-che-dong-mau-giup-cam-mau-o-nguoi/news-50-5-bdc79804a95d87d82d7280fdf65e6beb

Công nghệ
Giáo dục Thời đại


GD&TĐ – Phản ứng đông máu xảy ra nhờ các tế bào hồng cầu, bạch cầu và yếu tố đông máu, có vai trò rất quan trọng trong quá trình cầm máu.