Con người sẽ biến đổi ra sao khi sống trên sao Hỏa? | Tin Mới 24h news:50:5:ba2d252b86a1b0d5ef12c6a36f81b11b
http://www.tinmoi24.vn/con-nguoi-se-bien-doi-ra-sao-khi-song-tren-sao-hoa/news-50-5-ba2d252b86a1b0d5ef12c6a36f81b11b

Công nghệ
Giáo dục Thời đại


GD&TĐ – Để thích nghi điều kiện khắc nghiệt trên sao Hỏa, con người có thể tiến hóa thành da màu cam và bị đột biến dẫn tới hình thành loài mới.