5G là chuẩn giao tiếp di động thế hệ mới, có thể mở rộng khả năng các mạng di động hiện nay để đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng cũng như ngành công nghiệp có tổ chức. Mạng 5G đảm bảo cho khách hàng mối liên kết băng thông rộng nhanh hơn và tốt hơn, còn đối với các công ty thì 5G mở ra khả năng tạo ứng dụng trong mọi các lĩnh vực và hoạt động, từ các phương tiện giao thông kết nối với nhau (connected vehicles), cho đến thành phố thông minh tương lai.
Công nghệ này có nhiều đặc điểm của mạng chủ chốt của Công nghiệp 4.0 với các quá trình sản xuất ngày càng phức tạp. Điều này mang lại lưu lượng mạng ngày càng lớn và cho phép gửi nhanh các dữ liệu; đồng thời tăng tính báo mật. Hơn nữa, mức độ chậm trễ rất thấp đảm bảo thời gian phản ứng nhanh giữa các thiết bị của hệ thống sản xuất.
Trong giai đoạn đầu của dự án, Audi và Ericsson sẽ thử nghiệm ứng dụng độ trễ tới hạn. Điều này xảy ra với việc sử dụng các robot kết nối không dây trong sản xuất. Công nghệ kết nối từng thành phần của thân xe ô tô kiểu này đang được ứng dụng rộng rãi.
Cơ sở hạ tầng sẽ được tạo ra tại trung tâm công nghệ ở Gaimersheim bao gồm áp dụng chuẩn 5G trong môi trường sản xuất mô phỏng. Phòng thí nghiệm sẽ được trang bị mạng Ericsson “Proof – of – Concept” (PoC). Đây là môi trường thí nghiệm mở cho phép khởi động sớm công nghệ 5G. Mạng 5G được thiết kế như một giải pháp kỹ thuật bổ sung hoặc thay thế cho các mạng đang sử dụng hiện nay, chẳng hạn như Wifi, mạng LAN không dây hoặc mạng Ethernet.