Theo Android Authority, Google vừa cho biết sẽ áp dụng công nghệ dịch ứng dụng mạng nơron nhân tạo vào công cụ Google Translate giúp cải thiện chất lượng bản dịch offline.
Khi dùng Google Dịch với kết nối internet, thiết bị của bạn không thực sự dịch; nó gửi thông tin về máy chủ để máy học của Google làm việc, sau đó gửi kết quả lại thiết bị.
Trước đây khi dịch offline, smartphone sẽ dịch dựa trên các cụm từ có sẵn, công nghệ khá cũ nên chất lượng bản dịch không hiệu quả, nhiều lúc không thể hiện được ý nghĩa thực sự của đoạn dịch.
Với NMT, thiết bị sẽ có thể dịch offline với chất lượng tương tự như máy học của Google dịch khi có internet.
Đây là ví dụ của Google về NMT:
Như bạn thấy, bản dịch offline với NMT cho chất lượng tốt hơn so với công nghệ cũ (PBMT) nhưng vẫn chưa bằng NMT online.
Google cho biết công nghệ dịch NMT offline sẽ hỗ trợ 59 ngôn ngữ khác nhau, trong đó có tiếng Việt (xem đầy đủ 59 ngôn ngữ tại đây).
Ngoài Google, Microsoft cũng giới thiệu công nghệ tương tự hồi đầu năm nhưng lượng ngôn ngữ hỗ trợ khá ít.
Trong vài ngày tới, ứng dụng Google Dịch sẽ được cập nhật và bạn có thể tải dữ liệu dịch offline cho các ngôn ngữ hỗ trợ NMT, dung lượng khoảng 30 đến 40MB.
Phúc Thịnh