Điều gì xảy ra nếu Trái Đất hình vuông? | Tin Mới 24h news:50:5:fe2eafc5e2fee3a5f868a3d97a32a3a9
https://tinmoi24.vn/dieu-gi-xay-ra-neu-trai-dat-hinh-vuong/news-50-5-fe2eafc5e2fee3a5f868a3d97a32a3a9

Công nghệ
Giáo dục Thời đại

GD&TĐ – Nếu Trái Đất vuông, nước sẽ đổ dồn vào trung tâm mỗi mặt do trọng lực, khí quyển ở rìa hành tinh sẽ quá mỏng để sự sống tồn tại.