Facebook thông báo rằng họ sẽ ngừng chương trình phát triển
Aquila – chiếc drone khổng lồ bay trên trời để truyền Internet xuống những nơi hẻo lánh. Chương trình này đã kéo dài được 4 năm, và giờ thay vì tự làm
drone thì Facebook chuyển sang hợp tác với bên thứ ba để làm, còn họ tập trung vào việc xử lý các vấn đề liên quan đến băng tần, pháp lý và thiết lập quy định để vận hành các hệ thống
Internet trên trời như thế này.
Aquila từng bay thử năm 2016, khi đáp nó bị hư hỏng một chút, sau đó có cất cánh thêm vài lần nữa. Ngoài Aquila, Facebook còn đầu tư vào sáng kiến Internet.org để mang Internet miễn phí đến những quốc gia đang phát triển.
Facebook nói thêm rằng việc phát triển drone sắp tới sẽ nhanh và tốt hơn do có nhiều công ty chuyên biệt tham gia vào thị trường này nên họ không cần tự làm nữa. Facebook cũng sẽ đóng cửa cơ sở thử nghiệm của mình tại Bridgwater, Anh Quốc, nơi dẫn đầu dự án Aquila. Năm ngoái Facebook có nói là họ đang bắt tay cùng Airbus để làm ra những chiếc máy bay tự vận hành ở độ cao lớn.