Theo Neowin, bất kể khu vực phát hành là ở đầu thì ứng dụng đều có sẵn dưới các ngôn ngữ tiếng Anh, Tây Ban Nha và Pháp, những ngôn ngữ phổ biến ở các quốc gia nơi ứng dụng hiện có sẵn. Ngoài ra, Facebook cũng đã giới thiệu các tính năng mới trên Messenger Kids.

Với bản cập nhật, cha mẹ đã có thể kiểm soát tài khoản của con mình. Tính năng này đã được giới thiệu sau khi phụ huynh gửi phản hồi cho công ty mạng xã hội yêu cầu nó. Facebook có kế hoạch bổ sung thêm các tính năng mới trong các bản cập nhật tiếp theo dựa vào phản hồi của các bậc phụ huynh.

Một bổ sung mới là Messenger Kids Pledge, được phát triển dựa trên sự hợp tác của Facebook với Yale Center for Emotional Intelligence và một nhóm cố vấn toàn cầu. Danh sách cam kết các nguyên tắc hướng dẫn khuyến khích việc sử dụng Messenger Kids có trách nhiệm. Cả hai cha mẹ phải đọc và đồng ý với cam kết sử dụng tử tế, tôn trọng, an toàn và vui vẻ.

Phần bổ sung cuối cùng trong bản cập nhật này là Kindness Stickers, cung cấp các hình ảnh động hoạt hình với khẩu hiệu nhỏ như Cool, My BFF, Great Helper, Well Done cũng như một số tùy chọn tích cực khác.

Facebook cũng thông báo sẽ sớm bổ sung thêm Appreciation Mission – một hướng dẫn tương tác trong ứng dụng khuyến khích trẻ em thể hiện sự đánh giá cao cho bạn bè và gia đình của chúng. Đây sẽ là một phần của mục Missions trong ứng dụng dạy trẻ cách bắt đầu cuộc gọi điện video hoặc gửi ảnh.