Theo
Neowin, người dùng có thể tìm thấy người cố vấn (mentor) và những người mới chưa có nhiều kinh nghiệm (mentee) trong các nhóm Facebook mà họ tham gia, để họ có thể tìm hiểu thêm về chủ đề của nhóm.

Tính năng này được công bố lần đầu vào cuối năm 2017 tại diễn đàn Social Good Forum, như là một phần trong loạt biện pháp giúp mọi người dễ dàng giúp đỡ nhau hơn. Với tính năng mới Mentorship, quản trị viên nhóm có thể bắt đầu chương trình cố vấn để các thành viên có thể đăng ký tham gia. Hiện tại, có một số chương trình mẫu như phát triển nghề nghiệp, phát triển kỹ năng hoặc chỉ đơn giản để khuyến khích và hỗ trợ.

Người dùng có thể đăng ký làm người cố vấn hoặc người được cố vấn và họ sẽ được ghép nối tự động để có thể thực hiện các bước của chương trình cùng nhau. Các cặp được khuyến khích kiểm tra với nhau hằng tuần. Giao tiếp giữa các thành viên hoàn toàn riêng tư và chỉ những người tham gia có thể xem được. Ngoài ra, tất cả các công cụ báo cáo và chặn thông thường đều có sẵn, và chỉ những người trên 18 tuổi mới có thể đăng ký chương trình này.

Facebook hy vọng rằng chương trình này sẽ giúp dễ dàng chia sẻ và nhận kiến thức về các chủ đề quan trọng trong cuộc sống của người tham gia. Công ty đã thử nghiệm tính năng này với các thành viên của một số nhóm trong quá khứ và hiện có sẵn cho những người trong các nhóm được chọn tập trung vào phát triển nuôi dạy con cái, phát triển cá nhân.

Đây là lần thứ hai trong những tháng gần đây Facebook mang đến một tính năng mới cho các nhóm trên mạng xã hội. Trước đó, Facebook đã giới thiệu tính năng đăng ký trả phí như một phương tiện để làm cho các nhóm quản lý bền vững về tài chính hơn.