Giá xe Mitsubishi tháng 6: Outlander giảm 20 triệu đồng | Tin Mới 24h news:39:8:fafad1495ad7d671821b046d9f652371
http://www.tinmoi24.vn/gia-xe-mitsubishi-thang-6-outlander-giam-20-trieu-dong/news-39-8-fafad1495ad7d671821b046d9f652371

Công nghệ
ICTNews

Trong tháng 6, Mitsubishi Việt Nam cắt giảm gần hết khuyến mại các dòng xe. Chỉ có mẫu xe Mitsubishi Outlander được khuyến mại thêm bộ phụ kiện trị giá 20 triệu đồng