Những cái tên không xa lạ với sáng tạo trẻ trong cả nước như không gian Toa tàu, Art Labor, Cà phê thứ bảy ở TP.HCM, Vicas Art Studio, Phù Sa Lab ở Hà Nội, DNES ở Đà Nẵng, Go Fish Studio ở Hội An… là một vài trong số 140 không gian văn hóa sáng tạo (theo thống kê của Hội đồng Anh trong quá trình tìm hiểu), chứng tỏ sự phát triển và lớn mạnh không ngừng của loại hình nghệ thuật này tại Việt Nam thời gian qua.

Tại sự kiện, người tham dự đã được gặp gỡ những gương mặt tâm huyết làm việc trong lĩnh vực nghệ thuật, văn hóa và sáng tạo của Việt Nam như: Nữ sĩ Tây Nguyên Linh Nga Niê Kđăm, ông Huỳnh Kim Tước (CEO SIHUB), chị Trần Quỳnh Anh (Art Labor)… Với những chia sẻ về dự án, công việc của họ, cũng như giới thiệu về loạt các hoạt động mà dự án đã thiết kế để tiếp tục hỗ trợ biểu đạt nghệ thuật và sáng tạo ở Việt Nam.
Dự án do Liên minh châu Âu tài trợ, Hội đồng Anh và Viện Văn hóa nghệ thuật quốc gia Việt Nam triển khai. Sáu không gian văn hóa sáng tạo đang hoạt động tại Việt Nam sẽ được nhận gói tài trợ trị giá 8.500 euro trong thời gian ba năm, từ 2018 đến 2021. Thời gian nhận hồ sơ của các không gian văn hóa sáng tạo vẫn đang mở cửa đến ngày 10/6.
Thông tin, điều kiện để nộp hồ sơ tham gia dự án này có thể xem chi tiết tại website www.britishcouncil.vn.