Giường thông minh biết tự gấp chăn | Tin Mới 24h news:1:12:1718f7dbdfe605892e38916310799878
https://tinmoi24.vn/giuong-thong-minh-biet-tu-gap-chan/news-1-12-1718f7dbdfe605892e38916310799878

Công nghệ
VnExpress

Người dùng có thể cài đặt để tự điều chỉnh nhiệt độ khác nhau cho hai bên phần giường khi ngủ.