Google vừa giới thiệu một số thay đổi cho phiên bản Gmail trên desktop. Với thiết kế Gmail mới, bạn sẽ thấy một số nâng cấp giao diện người dùng, một số thay đổi và những bổ sung khác. Nhưng cũng có một số tính năng mới vì Google đã tích hợp với các ứng dụng khác như Calendar, Keep và Tasks cũng như các plug-in bên thứ ba.
Để chuyển sang giao diện Gmail mới, chỉ cần click vào hình bánh răng góc trên cùng bên phải trang Gmail, và click vào “Try the new Gmail”. Bạn cũng có thể đổi lại về giao diện Gmail cũ bằng cách đó.
Sau đây là các so sánh giữa phiên bản Gmail mới và cũ.
Hộp thư mới có ba ‘chế độ xem’ – mặc định, thoải mái và nhỏ gọn
Thoạt nhìn, hộp thư (inbox) mới trông không khác nhiều so với hộp thư cũ. Tuy nhiên, có một vài bổ sung nhằm cải thiện trải nghiệm của bạn trong ứng dụng. Ở bên phải của màn hình, bây giờ có một khu vực dành cho các plug-in. Theo mặc định, Google đã có Calendar (Lịch), Keep (ứng dụng ghi chú) và Tasks. Các ứng dụng này đã tích hợp vào Gmail vì thế bạn không phải thoát email để kiểm tra những thứ như các cuộc họp sắp tới hoặc xem bất kỳ thông tin quan trọng nào trong ghi chú hoặc công việc của bạn.
Đây là giao diện Gmail chế độ mặc định (default):
Và đây là giao diện Gmail ở chế độ “thoải mái” (Comfortable)
Cuối cùng, đây là giao diện Gmail mới ở chế độ compact:
Đây là tích hợp Calender trong Gmail, được đặt ở phía bên phải màn hình
Dưới Calendar, bạn có thể theo dõi các ghi chú của mình với Keep
Và cuối cùng là Tasks trong Gmail mới
Bạn cũng có thể chọn các plugin của bên thứ ba từ G Suite Marketplace vào Gmail
Bạn có thể bổ sung thêm các plugin bằng cách click vào dấu cộng “+” ở phía bên phải màn hình, bên dưới 3 plugin tích hợp của Google.
Giờ đây, bạn có thể chọn thư lưu trữ, xóa, đánh dấu là read/unread hay “snooze” email trong inbox, bằng cách click vào một trong các biểu tượng này ở phía bên phải.
Kết luận: thực sự không có lý do gì để tiếp tục giữ phiên bản Gmail cũ.
Theo tạp chí VietTimes