Theo
Neowin, nhiều dịch vụ và ứng dụng trực tuyến đã giới thiệu chức năng 2FA để tăng cường bảo mật trong những năm qua. Điều này được thực hiện bằng cách thêm một lớp xác minh thứ hai khi đăng nhập vào tài khoản, thường bằng cách gửi một SMS chứa mã tới một số điện thoại được chỉ định.

Mặc dù vậy quá trình này có thể hơi cồng kềnh nếu người dùng đăng nhập bằng smartphone, vì nó có thể yêu cầu chuyển đổi giữa các ứng dụng hoặc mở rộng thông báo làm tiết lộ mã. Nhiều dịch vụ đã làm việc xung quanh sự bất tiện nhỏ này bằng cách yêu cầu truy cập vào lịch sử tin nhắn của người dùng và tự động truy xuất mã sau khi nhận được tin nhắn. Tuy nhiên, Google đang cung cấp giải pháp mới được cho là tốt hơn khi mã bảo mật được gửi qua tin nhắn SMS.

Trong bản cập nhật cho Android Messages, hiện dần được triển khai, công ty sẽ thêm hành động nhanh cho phép người dùng sao chép mã bảo mật từ văn bản bằng một lần nhấn. Tính năng mới sẽ giúp việc thực hiện xác thực hai yếu tố dễ dàng hơn nhiều cho nhiều người dùng.

Trước đây, Google đã cố gắng đẩy người dùng 2FA vào dịch vụ Google Prompt của mình do lo ngại về bảo mật, nhưng có vẻ như công ty đã không quên những người thích gắn bó với xác minh SMS truyền thống hơn. Bản cập nhật có thể chưa khả dụng cho tất cả mọi người, nhưng đã có sẵn các tệp APK trên internet cho những người quan tâm.