Theo
BGR, Google là một trong những công ty cung cấp hệ thống xác thực hai yếu tố tốt và an toàn nhất hiện có trên bất kỳ sản phẩm chính nào. Vào năm ngoái, công ty khuyến khích người dùng sử dụng thiết bị tin cậy, nơi thông báo được gửi đến thiết bị Android hiện có hoặc thông qua ứng dụng Google trên iOS. Tính năng này giờ đây đã trở nên thuận tiện hơn khi người dùng iOS chỉ cần cài đặt ứng dụng Gmail.

Với điều kiện tính năng xác thực hai yếu tố và thiết bị tin cậy được kích hoạt trong thiết lập tài khoản Google, giờ đây người dùng có thể ủy quyền truy cập trực tiếp từ ứng dụng Gmail. Khi đăng nhập vào Google từ một thiết bị hoặc trình duyệt mới, bạn sẽ được nhắc nhở OK trên một trong số các thiết bị. Mở ứng dụng Gmail trên iOS bạn sẽ thấy cùng một lời nhắc xuất hiện. Nhấn OK, bạn sẽ được ủy quyền đăng nhập trên thiết bị mới.

Tất nhiên bạn vẫn có thể sử dụng tùy chọn xác thực an toàn bằng tin nhắn văn bản, ứng dụng Authenticator hoặc email thứ hai nếu các tính năng này được bật.

Để thiết lập xác thực hai yếu tố với tài khoản Google, bạn hãy truy cập vào trang web này, sau đó đăng nhập vào tài khoản Google của mình và chọn Get started. Thực hiện theo quy trình thiết lập từng bước trong hướng dẫn là xong.