Theo
PhoneArena, bản cập nhật mới nhất dự kiến mang lại khả năng hỗ trợ cho các ngôn ngữ mới, nhưng nó cũng đi kèm với một vài tính năng mới và cải tiến.

Đầu tiên, Google đã thêm hỗ trợ cho 16 ngôn ngữ mới, gồm có Ahirani, Bahamianese, Kannauji, Fijian, Gagauz, Halbi, Karakalpak, Kanuri, Komi, Moksha, Pangasinan, Sango, Veps, Võro, Wagdi và Zeeuws.

Ngoài ra, Gboard giờ đây cho phép người dùng tạo ảnh động (GIF) riêng bằng máy ảnh của điện thoại và chia sẻ ngay lập tức với bạn bè của họ. Hơn nữa, bản cập nhật còn thêm thư viện nhãn dán có chứa hơn 500 nhãn dán mới.

Cũng cần lưu ý rằng những người sử dụng phiên bản beta của ứng dụng Gboard đang nhận được một chút tinh chỉnh cho bàn phím tiếng Anh-Mỹ. Tuy nhiên, nếu không sử dụng bản beta thì bạn sẽ không nhận được những tính năng này.