Theo như thông báo về việc lùi thời hạn bổ sung ảnh chụp chân dung thuê bao di động của nhà mạng VinaPhone thì 15/5 là hạn cuối nhà mạng này tiếp nhận việc cập nhật thông tin cho khách hàng. Sau thời hạn này, nếu thông tin thuê bao chưa đầy đủ, nhà mạng có thể thực hiện cắt dịch vụ theo quy định của Nghị định 49/2017/NĐ-CP.
Theo quy định, tất cả các thuê bao di động phải hoàn thành việc cập nhật ảnh chân dung vào ngày 24/4/2018, nhưng do số lượng thuê bao cần cập nhật quá lớn mà nhà mạng lại thông báo muộn dẫn tới cảnh quá tải trên tất cả các kênh hỗ trợ của các nhà mạng, nên tất cả các nhà mạng đều dán thông báo lùi thời hạn. Tuy nhiên, chỉ có VinaPhone ấn định thời gian cập nhật với hạn chót là 15/5, còn hai nhà mạng MobiFone và Viettel đều chỉ nói sẽ tiếp tục hỗ trợ cập nhật “sau ngày 24/4/2018”.
Từ sau ngày 24/4 đến nay, số lượng thuê bao đến thực hiện cập nhật thông tin tại các điểm giao dịch của các nhà mạng đều đã giảm đi đáng kể so với những ngày trước đó. 
Do lượng khách hàng đến đăng ký thông tin giảm rõ rệt nên hầu như trên đường phố không còn các điểm đăng ký thông tin lưu động.
Hiện tại, các nhà mạng chưa có thêm bất cứ thông tin gì về việc có cắt thuê bao sau thời hạn 15/5 hay tiếp tục để khách hàng bổ sung thông tin thuê bao đến khi nào. 

Ảnh minh hoạ.
Theo đại diện Cục Viễn thông, Bộ Thông tin và Truyền thông, đến nay vẫn chưa có số liệu thống kê về số thuê bao chưa đúng thông tin cá nhân. Trong ít ngày tới, các nhà mạng sẽ có thống kê và báo cáo với Cục Viễn thông.
Về trường hợp sẽ bị cắt liên lạc một chiều, đại diện Cục Viễn thông cho biết sẽ thực hiện theo đúng Nghị định 49, cụ thể với thuê bao di động có thông tin thuê bao không đúng quy định, nhà mạng phải thông báo liên tục trong ít nhất 5 ngày, mỗi ngày ít nhất một lần yêu cầu cá nhân, tổ chức thực hiện lại việc giao kết hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung.
Trường hợp cá nhân, tổ chức không thực hiện theo yêu cầu, tạm dừng cung cấp dịch vụ viễn thông một chiều sau 15 ngày kể từ ngày đầu tiên gửi thông báo đồng thời thông báo thuê bao sẽ bị tạm dừng cung cấp dịch vụ viễn thông hai chiều sau 15 ngày tiếp theo nếu không thực hiện.
Nhà mạng sẽ tạm dừng cung cấp dịch vụ viễn thông hai chiều sau 15 ngày kể từ ngày tạm dừng cung cấp dịch vụ viễn thông một chiều đồng thời thông báo thuê bao sẽ được thanh lý hợp đồng, chấm dứt cung cấp dịch vụ viễn thông sau 30 ngày tiếp theo nếu không thực hiện.
Trường hợp sau 30 ngày kể từ ngày tạm dừng cung cấp dịch vụ viễn thông hai chiều, cá nhân, tổ chức vẫn không thực hiện cập nhật thông tin thuê bao sẽ bị thanh lý hợp đồng, chấm dứt cung cấp dịch vụ viễn thông.
Hương Nguyễn (t/h)