Theo đó thì nhân viên
IBM trên toàn cầu sẽ bị cấm sử dụng các thiết bị lưu trữ di động như
USB nhớ,
thẻ nhớ, ổ cứng di động. Lý do đưa ra là an ninh cho cả IBM lẫn khách hàng của họ. Nhân viên được khuyến khích dùng các dịch vụ mạng nội bộ để trao đổi dữ liệu. Trước đây IBM từng có lệnh cấm này nhưng tuỳ vào thời điểm và bộ phận nhưng nay lệnh cấm này được áp dụng luôn cho toàn bộ nhân viên.
Một số chuyên gia an ninh nói lệnh cấm này của IBM không ngăn được việc thông tin bị mất và nói lệnh này chỉ là sự phản ứng thái quá của bộ phận an ninh.
Một lo lắng lớn khác là thói quen làm việc. Chúng ta đã quá quen với việc trao đổi dữ liệu qua lại bằng các công cụ qua cổng USB. Lệnh cấm này sẽ buộc nhân viên phải thay đổi thói quen làm việc từ lâu.