Kế hoạch chế tạo tàu vũ trụ nhanh nhất vượt hệ Mặt Trời | Tin Mới 24h news:50:5:b380871f1c9f0dbf53559dfdfa52b851
http://www.tinmoi24.vn/ke-hoach-che-tao-tau-vu-tru-nhanh-nhat-vuot-he-mat-troi/news-50-5-b380871f1c9f0dbf53559dfdfa52b851

Công nghệ
Giáo dục Thời đại


GD&TĐ – Nhóm nghiên cứu tại Đại học Johns Hopkins hy vọng tàu vũ trụ tốc độ hơn 320.000 km/h sẽ tới vùng không gian liên sao muộn nhất năm 2070.