Kỷ băng hà xóa sổ nhiều sinh vật nhất trong lịch sử | Tin Mới 24h news:50:5:9cee63e3211680808dd995bde25d827e
http://www.tinmoi24.vn/ky-bang-ha-xoa-so-nhieu-sinh-vat-nhat-trong-lich-su/news-50-5-9cee63e3211680808dd995bde25d827e

Công nghệ
Giáo dục Thời đại

GD&TĐ – Kỷ băng hà diễn ra cách đây khoảng 444 triệu năm khiến 4/5 sinh vật biển trên Trái Đất tuyệt chủng.