Chắc hẳn bạn vẫn thường ngạc nhiên khi chứng kiến những màn ảo thuật nhiệm màu và tự hỏi “làm thế nào có thể như vậy?” hay “có thế lực siêu nhiên nào đó đã thực hiện màn ảo thuật này không?“. Tuy nhiên, dù khó tin đến mấy thì đằng sau những màn biểu diễn ấy cũng chẳng phải là điều kỳ bí nào cả, đó chỉ là những thủ thuật đơn giản không ai ngờ đến.
G.L