Lần đầu tiên diễn tập xử lý tấn công mạng cho khối tài chính
Đây là chương trình diễn tập đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam. Diễn tập được Cục An toàn thông tin phối hợp với các chuyên gia an toàn thông tin uy tín của VNPT, BKAV, CMC, Savis… trực tiếp hướng dẫn các cơ quan tham gia thực hiện dựa trên kịch bản và hệ thống xây dựng chuyên biệt cho lĩnh vực SCADA/ICS, tài chính – ngân hàng.
Diễn tập sẽ tập trung vào các tình huống xử lý chỉ đạo, làm việc theo nhóm giúp các lãnh đạo, cán bộ quản lý, chuyên viên kỹ thuật chuyên trách về an toàn thông tin, CNTT của các cơ quan quản lý hệ thống… Có thể đưa ra ứng phó nhanh với tình huống tấn công mạng trong các kịch bản mô phỏng khi hệ thống vẫn được vận hành bình thường. Bộ cho biết, mục tiêu diễn tập lần này cũng giúp cán bộ có thêm nhận thức về các nguy cơ an toàn thông tin mới đối với hệ thống do mình quản lý và kinh nghiệm thực tế, nhanh nhạy, tự tin hơn khi xử lý các vấn đề an toàn thông tin chưa biết trước khi vận hành hệ thống thông tin quan trọng của tổ chức.
Theo Bộ TT&TT, tham gia Diễn tập là cán bộ lãnh đạo, cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật của 17 cơ quan nhà nước, Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước, các tổ chức tài chính, ngân hàng TMCP và một số cơ quan có liên quan trong lĩnh vực SCADA/ICS và tài chính – ngân hàng.
Ngoài ra, trong đợt Diễn tập lần này, Cục An toàn thông tin cũng sẽ tổ chức Hội nghị “Bảo đảm an toàn thông tin cho hệ thống thông tin quan trọng” vào ngày 28/6/2018. Hội nghị được tổ chức với mục đích nhằm nâng cao nhận thức, kỹ năng và kinh nghiệm thực tế trong công tác bảo đảm ATTT, phòng, chống tấn công mạng vào các hệ thống thông tin quan trọng của 11 lĩnh vực quan trọng, đặc biệt là các hệ thống SCADA/ICS và hệ thống thông tin quan trọng của các tổ chức tài chính – ngân hàng.
Trước đó, Chuỗi Sự kiện Hội nghị và Diễn tập bảo đảm an toàn thông tin cho các lĩnh vực quan trọng đã triển khai vào tháng 9/2017 dành cho lĩnh vực Giao thông vận tải và tháng 10/2017 diễn tập dành cho lĩnh vực Y tế.
Gia Linh