Lược thông minh | Tin Mới 24h news:1:12:e86d6fdea626867b2c5f61542a7e9774
https://tinmoi24.vn/luoc-thong-minh/news-1-12-e86d6fdea626867b2c5f61542a7e9774

Công nghệ
VnExpress

Thiết bị có thể nhận diện các vùng tóc xơ rối hoặc chẻ ngọn, cảnh báo khi chải tóc quá mạnh và đưa ra tư vấn qua smartphone.