Lý do không nên đựng đá khô trong thùng chứa kín khí | Tin Mới 24h news:50:5:50e8aea7c3a5f9f572fb07deefc2bb72
http://www.tinmoi24.vn/ly-do-khong-nen-dung-da-kho-trong-thung-chua-kin-khi/news-50-5-50e8aea7c3a5f9f572fb07deefc2bb72

Công nghệ
Giáo dục Thời đại


GD&TĐ – Đá khô có thể thăng hoa từ thể rắn sang thể khí, sinh ra áp lực lớn bên trong các thùng chứa kín khí và có thể gây nổ lớn.