Lý giải quá trình hình thành sấm sét | Tin Mới 24h news:50:5:4c13832178edf637a46c68535c3afefc
http://www.tinmoi24.vn/ly-giai-qua-trinh-hinh-thanh-sam-set/news-50-5-4c13832178edf637a46c68535c3afefc

Công nghệ
Giáo dục Thời đại


GD&TĐ – Sét hình thành khi dòng điện tích âm di chuyển từ mây xuống gặp dòng điện tích dương từ mặt đất đi lên.