Theo
Betanews, về mặt phần mềm, công ty cũng không còn cung cấp hỗ trợ cho Microsoft Security Essentials, Internet Explorer 10, Office 2010 và 2013 kể từ tháng 7. Không chỉ phần mềm bị ảnh hưởng, Microsoft cũng ngừng hỗ trợ Surface Pro, Surface Pro 2, Surface RT, Surface 2, Microsoft Band và Zune. Một số diễn đàn sẽ bị khóa, ngăn người dùng giúp đỡ lẫn nhau.

Microsoft đã không đề cập đến một ngày cụ thể trong tháng 7, vì vậy có thể sự thay đổi sẽ bắt đầu vào đầu tháng. Trong khi một số diễn đàn bị khóa thì phần lớn vẫn sẽ hoạt động, mặc dù không có sự tham gia của Microsoft.

Trong trường hợp của Microsoft Band và Zune, công ty nói rằng chủ sở hữu Band được khuyến khích tìm đến các diễn đàn Microsoft Band 2 thay thế. Hoạt động hỗ trợ có sẵn trong diễn đàn thiết bị di động sẽ tiếp tục xuất hiện trong mục Other Windows.

Một thông báo được đăng trong Microsoft Community, Microsoft cho biết: “Bắt đầu từ tháng 7.2018, các diễn đàn liên quan trên Microsoft Community sẽ thay đổi phạm vi hỗ trợ, và nhân viên của Microsoft sẽ không còn cung cấp hỗ trợ kỹ thuật ở đó nữa, bao gồm đánh giá, nhận xét hoặc trả lời câu hỏi. Các diễn đàn sẽ vẫn được kiểm duyệt bởi các đại lý của Microsoft để đảm bảo người tham gia có thể tham gia vào một môi trường an toàn và tích cực.

Những người tham gia Microsoft Community được hoan nghênh và khuyến khích tiếp tục sử dụng diễn đàn để đặt câu hỏi và đăng câu trả lời với nhau.