Sau ngày này, người dùng Chrome chỉ có thể tải và cài đặt extension có trên kho ứng dụng Chrome Web Store chính thức của Google, tất cả những extension khác do các website bên thứ ba cung cấp sẽ không sử dụng được nữa.
Theo Android Authority, tất cả extension mới kể từ hôm nay đều sẽ không còn có thể cài đặt theo phương thức “inline install” (tiện ích vẫn có ở trên Chrome Web Store nhưng người dùng không cần phải truy cập vào cửa hàng để cài đặt mà có thể cài đặt ngay trên website của chủ sở hữu). Các extension đã tồn tại từ trước ngày hôm nay sẽ vẫn có thể tiếp tục cài đặt qua website đến ngày 12/9 nêu trên. Cuối cùng, đến tháng 12, phiên bản Chrome 71 sẽ không còn khả năng cài extension từ website bên thứ ba.
Google cho biết thay đổi này giúp hạn chế việc người dùng bị quảng cáo cài nhầm các extension độc hại, không mong muốn. Một số extension có thể thực hiện khai thác tiền ảo trong nền. Điều này tiêu tốn rất nhiều tài nguyên khiến máy tính của bạn chạy chậm, tiêu hao điện và hư hại CPU.
Nếu người dùng cài extension từ Chrome Web Store, khả năng cài nhầm extension độc hại sẽ ít hơn vì chúng được Google quản lý.
Phúc Thịnh