Miệng hố rộng hơn 100 km trên sao Hỏa | Tin Mới 24h news:50:5:9d44a93ccb16a3f7d3415a7a61f46a69
http://www.tinmoi24.vn/mieng-ho-rong-hon-100-km-tren-sao-hoa/news-50-5-9d44a93ccb16a3f7d3415a7a61f46a69

Công nghệ
Giáo dục Thời đại


GD&TĐ – Cơ quan Vũ trụ châu Âu (ESA) đưa ra video dựng lại khung cảnh miệng hố Neukum tại một trong những vùng cổ xưa nhất hành tinh đỏ.