Năm 2023 Apple có 600 Store, cơ hội nào cho Việt Nam | Apple Store Việt Nam bao giờ có | Khi nào Apple mở Apple Store tại Việt Nam
Số lượng Apple Store toàn cầu tiếp tục tăng

Trong blog mới nhất, chuyên gia lâu năm về Apple – Gene Munster – đưa ra các dự đoán về Apple Store. Theo đó, ông đánh giá Apple Store đóng vai trò ngày càng quan trọng cho tương lai của “táo khuyết”. Sau khi chạm mốc 500 cửa hàng đầu năm 2018, đến năm 2023 số lượng sẽ tăng lên 600.

Nhà phân tích nhận định chuỗi cửa hàng bán lẻ khủng của Apple đã mang lại lợi thế cạnh tranh không thể bị xem nhẹ. Nhờ đó, nhà sản xuất iPhone có thể bán sản phẩm riêng nhiều hơn bất kỳ đối thủ nào làm được.
Sau khi chia sẻ đôi dòng lịch sử về Apple Store và thay đổi trong trải nghiệm của chuỗi, ông viết: “Các cửa hàng Apple mới còn tiếp tục tăng trưởng. Chúng tôi dự báo số lượng cửa hàng Apple chạm mốc 600 vào năm 2023, tăng từ 511 hiện tại. Hai khu vực tăng trưởng lớn nhất sẽ là Trung Quốc (hiện có 50 cửa hàng) và Ấn Độ (khả năng được thông báo trong 6 tháng tới)”. Ông cũng ước tính số lượng nhân viên bán lẻ sẽ tăng từ 65.000 lên 80.000.
Cửa hàng Apple Store thứ 500 được công ty mở vào tháng 1/2018. Đây cũng là cửa hàng Apple chính hãng đầu tiên tại Hàn Quốc.