Các chuyên gia đề nghị cung cấp cho khoang chuyển tiếp của tên lửa Soyuz-2 sẽ đặt các guồng máy với công suất lớn hơn thay vì “tải trọng phóng”, ông nói.
“Khoang chuyển tiếp” sẽ kết nối tầng trên của tên lửa (trong trường hợp của “Soyuz 2.1a và  – 2.1b” là tầng thứ 3) với phần đầu bao gồm “khối tăng tốc” và “các vệ tinh” kết nối vào đó. Khoang này được bắn ra ngoài khi “khối tăng tốc” tách ra khỏi tầng trên của tên lửa.
Bây giờ, các vệ tinh nano được đặt trên một khung đặc biệt như một “tải trọng phóng”, được gắn vào “khối tăng tốc” và con tàu vũ trụ chính. Việc phóng các vệ tinh từ bên trong khoang chuyển tiếp đang được nghiên cứu và phát triển.
Theo ông Baranov, Trung tâm RCC “Progress” đã sẵn sàng để hợp tác với các khách hàng tiềm năng.
Tuy nhiên, ông không nói rõ có bao nhiêu vệ tinh có thể được đặt như vậy, với lý do thực tế là số lượng và kích thước vệ tinh “sẽ được xác định bởi kết quả nghiên cứu các đơn đặt hàng”.
Được biết, kỷ lục của Nga về số lượng vệ tinh được phóng bởi một tên lửa vào quỹ đạo được thiết lập vào ngày 14.7.2017, khi Soyuz-2.1a với giai đoạn trên Fregat, mang 73 vệ tinh đến 3 quỹ đạo khác nhau trong không gian.